Alternatif Tip

Alternatif Tıp

Hastalıkla Karşı Alternatif Tıp Alternatif Tip Modern tıpta yasalar ve etik kuralları gereği, sonucu kesinleşmemiş belirsiz yöntemler denenmemektedir. Çünkü hekimler, kesinleşmemiş olgular üzerinde tedavi yöntemi denerken, bunun doğurabileceği olası kötü sonuçları yasalar gereği üstlenememektedir. Bu yüzden rahatsızlığının tanısı konulamayan ya da tanı konulduğu halde kesin tedavisi henüz bulunamayan bazı hastalıklardan muzdarip kişiler, bu hastalıklar genellikle kronik olduğundan dolayı kişinin kaybedeceği çok bir şeyi olmadığını düşünmesiyle her türlü çözüme kulak verip, alternatif tıbba yönelmektedir.

Alternatif Tip

 Alternatif Tıp Yöntemleri ile Modern Tıp Karşılaştırması

            Alternatif tip genelde doğadan toplanan çeşitli bitkiler ve karışımlarla tedavi eder. Aslında bu, teknolojinin bu denli ilerlemediği geçmiş zamanlarda normal bir tıp dalıdır. Çünkü o zamanki hekimler, hastalığı ve tedavisini belirleyecek şimdiki modern teknolojik aletler ve günümüz bilgisine henüz sahip olmadığından, bir nevi deneme yanılma yöntemi ile hastalığa iyi geleceğini umut ettiği bitki karışımlarını hasta üzerinde denemiştir. Günümüzdeki ilaçların özünün de bu bitkilerden geldiği düşünüldüğünde, alternatif tıp tedavi açısından modern tıptan çok da farklı değildir.

Modern tıpta bir hastalığa çare olduğu kanıtlanan bitkinin etken maddesi alınarak ilaçlar üretilir. Alternatif tıpta ise kişiye direkt olarak etken maddeler ayrılmadan bu bitki verilir. Bu nedenle bitkinin yan etkilerinin daha fazla olacağı söylenebilir.

 Alternatif Tıp Suistimaline Karşı Önlemler

Alternatif tıp, ne yazık ki bazı çevreler tarafından suistimal edilerek kötüye kullanılabilmektedir. Bu tarz kişilerin dayanağı olmayan sözde tedavi yöntemlerine karşı önlem alabilmek ve ürünlerinden mağdur olmamak için bazı noktalara dikkat edilmelidir. Piyasaya sunulan ürünün, hastalıkların tedavisindeki başarı oranı ile ürünle ilgili çıkan haberler gibi noktalar gözden geçirilmelidir.

 Güvenilir Alternatif Tıp

Alternatif tıpta uygulanan tedavinin, bilimsel temellere dayalı olması gerekir. Alternatif Tip üzerine çalışmalar yapan kişi veya kişilerin, tıbbi bir eğitimi ile gerekli vasıflara hakim olması önemlidir.